Stratagēmas. Slepus piemest žagarus zem otra katla

keedeStratagēmas būtība: atklāti ienaidnieka spēkam nepretojies, bet pamazām vājini viņam pamatus.
Tieši ar šīs stratagēmas lietošanu tika sagrauta grieķu Spartas valsts varenība.
Apmēram 800.gadā pirms mūsu ēras grieķu valstī Spartā valdnieka tēvocis un aizbildnis, vārdā Likurgs, veica valsts reformu. Tika izbeigta sociālā nevienlīdzība, katra spartiešu ģimene (tas ir, ģimene, kas sastāvēja no doriešu iekarotāju pēctečiem) saņēma zemes gabalu. Pārdot zemi nedrīkstēja, to nodeva tālāk mantojuma ceļā. Neviens spartietis nedrīkstēja ēst pie sevis mājās, visi izmantoja kopējo galdu tā sauktajās fiditijās. Nodrošinātākie savu ēdienu apmaksāja, mazāk nodrošinātie ēda par velti. Bet visi vienādi. Greznība mājokļos un apģērbā bija aizliegta. Sadzīvē valkāja pašu vienkāršāko apģērbu. Bet kaujas laukā kritušie karavīri tika apglabāti ar lauru vainagiem. Vēl godājamāka bija apbedīšana purpursārtā apģērbā. Vārdus uz kapiem uzrādīja tikai kaujā kritušajiem. Bērnu audzināšana bija valsts darīšana. Visa sistēma bija virzīta uz to, lai vīrieši izaugtu par karavīriem. Spartiešu pilsētas bija aizliegts apbūvēt ar mūriem un nocietinājumiem, lai nemeklētu tajos patvērumu.
Spartas valsts pēc Likurga likumiem pastāvēja apmēram četrsimt gadus, 404.gadā pirms mūsu ēras nostiprinot savu hegemoniju pār visu Grieķiju.
Pēc tam Spartas varenība izzuda. Pēc leģendas tas notika pēc tam, kad kārtējā karā Spartas karavīri sakāva persiešu valdnieku un sagrāba lielu daudzumu dārgumu. Ko ar tiem iesākt? Sadaliet tos savā starpā, ieteica sakautie persieši. Sadalīja. Ar to arī viss sākās. Tas ir, beidzās.
Var būt, ka viss notika daudz lēnāk, bet pēc tam, kad tika iedragāti principi, uz kuriem bija dibināta Spartas varenība, tā pārstāja pastāvēt kā spēcīga valsts, un mūsu ēras sākumā tika iekļauta Romas impērijā.
Ir dažādi šīs stratagēmas lietojuma varianti.
Tā var tikt vērsta uz noturīguma izjaukšanu pretinieka nometnē, šim nolūkam vairumā mūsdienu armiju ir izveidotas apakšvienības psiholoģiskā kara veikšanai.
Ar šādu mērķi pretinieku valstīs tiek izveidotas un uzturētas opozīcijas partijas un prese, kas uzkurina nacionālistiskas pretrunas.
ASV aukstā kara gados bija sociālisma “izskalošanas” programmas.
PSRS savukārt finansēja komunistisko kustību Amerikas Savienotajās Valstīs.
Kas ir iedarbīgāk – uzbrukumā ieņemt policijas nodaļu vai uzdāvināt tās priekšniekam dzimšanas dienā vieglo automašīnu?

Patīk(6)Nepatīk(0)