Autors Tēma: Foruma noteikumi  (Lasīts 9785 reizes)

0 lietotājiem un 1 viesis lasa šo tēmu.

Pieslēdzies Spārka

Foruma noteikumi
« : 2014. gada 28. novembris, 18:00:39 »

Foruma noteikumi
1.  Šis forums ir interneta vietne, kuras galvenais pastāvēšanas mērķis ir apmainīties idejām, iegūt informāciju, kā arī iegūt domubiedrus un draugus.
Reģistrējoties forumā, lietotājs ir apliecinājis, ka sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un apņēmies ievērot šos Noteikumus.

2. Publicēšana forumā:
2.1.  Jauns temats uzsākams atbilstošā sadaļā.
2.2.  Temata nosaukumam jāatspoguļo tā saturs.
2.3.  Uzsākot tematu, ir skaidri jānorāda tā mērķis – gūt informāciju, dalīties ar zināšanām, idejām, pieredzi, noskaidrot citu viedokļus.
2.4.  Temata izklāstam ir jābūt skaidrā un saprotamā valodā, pēc iespējas precīzāk norādot nepieciešamo diskusijas attīstības virzienu. Izņēmums ir sadaļa Gandrīz blogi, kuros moderators ir bloga autors. Uz šo sadaļu attiecas tikai 3.punktā noteiktie ierobežojumi.
2.5. Nav pieņemama pastāvīga/sistemātiska kopētu linku un tekstu eksponēšana (izņemot joku, mūzikas, virtuves sadaļas). Kopēti linki un teksti var netikt uzskatīti par pamatu diskusijām un var tikt dzēsti  vai pievienoti "kopēto materiālu" tēmai. Tie var būt pievienoti tikai kā komentāru papildinoša informācija.
2.6.  Ir iespējams veidot aptaujas/balsošanas, jautājumam ir jābūt konkrētam un saprotamam.

2.6. Beztēma jeb sarunas, nenosakot konkrētu tematu, ir iespējamas čatā (Tarkšķis).
2.6.1. Čata sarunās nav noteikta temata.
2.6.2. Čata sarunās var iesaistīties jebkurā mirklī, arī pilnībā mainot sarunas esošo tematu.
2.6.3. Uz čata sarunām attiecas šo noteikumu 3.punktā minētie aizliegumi.

2.7. Tehniskie noteikumi:
2.7.1. Viena ieraksta maksimālais lielums 20 000 zīmes.
2.7.2. Laika intervāls ierakstu publicēšanai no 1 IP - 5 sekundes.
2.7.3. Pieļaujamā pauze ieraksta veidošanas laikā - 5 minūtes.
2.7.4. Laiks, kurā var rediģēt publicēto ierakstu -  30 minūtes.
2.7.5. Ja lietotājs izlemj pārtraukt darbību forumā, teksti NETIEK dzēsti. Lietotāja profils var tikt dzēsts tikai pēc administrācijas lēmuma.
2.7.6. Attēli tēmās ievietojami, izmantojot zem teksta loga piedāvāto iespēju pievienot pielikumu. Ir iespēja ievietot tekstā Youtube klipus, Vimeo saites u.c.
2.7.7. Ja atbildei uz ierakstu lieto iespēju "citēt", citātu vēlams rediģēt, atstājot tikai tekstu, uz kuru konkrēti attiecas atbilde.
2.8. Kalendārs:
2.8.1. Kalendārā notikumu iespējams pievienot ikvienam foruma dalībniekam.
2.8.2. Notikuma nosaukumam jāatspoguļo tā saturs.
2.8.3. Pievienojot notikumu kalendāram, ir iespējams automātiski izveidot tēmu atbilstošā sadaļā.

3. Forumā aizliegts:
3.1. Izplatīt citu lietotāju privāto vai tos identificējošu informāciju kā forumā tā ārpus tā.
Publicēt privātu personu fotogrāfijas (piem., "es", "mana sieva" utt).
3.2. Aizskart biedrus jebkādā no veidiem, kas ietver tālāk minētos, bet ne tikai: necenzēti apzīmējumi, apvainojumi, apmelojumi, uz biedru apzinātu un mērķtiecīgu aizvainošanu vērsti izteikumi, citu foruma lietotāju personības iztirzāšana un publiska apspriešana utt .

Par aizvainojošiem izteikumiem tiks uzskatīti tādi, par kuriem tiks saņemti ziņojumi ("ziņot moderatoram") un/vai moderators/administrators, vadoties no sarunas konteksta, to par tādu atzīs.
3.3. Traucēt diskusijai, veicot tiešajai tēmai neatbilstošu komentāru, nesaistītu vai bezsatura tekstu, simbolu kopumu publicēšanu (arī čatā!), veicinot pārējo sarunas dalībnieku novirzīšanos no uzsāktā temata.
3.4. Veikt apzinātas darbības ar mērķi destabilizēt diskusiju.
3.5. Veikt apzinātas darbības ar mērķi izsaukt citos dalībniekos agresīvu reakciju.
3.6. Publicēt likumus pārkāpjošu tekstu, attēlu vai audio, video materiālu, kā arī atklāti vai maskēti paust diskriminējošu attieksmi pret dzimumu, tautību, sociālo izcelsmi, veselības stāvokli, nodarbošanos, mantisko stāvokli,  ticību, politisko pārliecību, seksuālo orientāciju. 
3.6.1. Erotiska satura teksti un materiāli ievietojami tikai sadaļā Nerātnības.
3.7. Veidot tēmas, kurās ir šo noteikumu 3.1. – 3.6. pārkāpumi, kā arī, tādas redzot, – komentēt un iesaistīties.
Redzot šādas tēmas, foruma dalībnieka pienākums ir informēt foruma administrāciju, izmantojot iespēju “Ziņot moderatoram”.
3.8. Publicēt materiālus un tekstus, kas aicina iegādāties, pārdot vai apmainīties ar precēm un/vai pakalpojumiem.
Šāda veida materiālus iespējams publicēt tikai sadaļā "Sludinājumi".
3.9. Publicēt un izplatīt aicinājumus, kas rada aizdomas par darbībām, kas vērstas uz finanšu līdzekļu izkrāpšanu (vieglas peļņas iespējas internetā, ātro kredītu piedāvājumi utml). Aizliegta komerciālu saišu ievietošana lietotāja informācijā (parakstos, avatarā vai profila informācijā).
3.10. Ignorēt administratora/moderatora norādes, kā arī patvaļīgi interpretēt administratora/moderatora teikto.

4. Sankcijas:
4.1. Administratori un moderatori ir tiesīgi veikt sekojošas darbības ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma:
4.1.1. Dzēst, rediģēt vai pārvietot tēmas un komentārus, lai tie atbilstu šiem noteikumiem.
4.1.2. Personas, kuras ignorē administrācijas ieteikumus, norādījumus un šī foruma noteikumus, ar Administrācijas lēmumu var tikt uz laiku ieskaitītas kādā no riska lietotājgrupām  un forumā var piedalīties ar ierobežotām tiesībām vai arī tām var tikt slēgta piekļuve forumam uz laiku vai pilnībā.
  5. Atbildība, pienākumi un tiesības:
5.1. Foruma lietotājiem ir:
5.1.1. Tiesības izteikt savu viedokli atbilstoši vispārpieņemtai komunikācijas kultūrai un šiem foruma noteikumiem.
5.1.2. Pienākums komunicējot lietot saprotamu un uztveramu izteiksmes veidu.
5.1.3. Tiesības publiskot forumā saņemto informāciju ar atbilstošām atsaucēm.
5.1.4. Foruma lietotāji ir atbildīgi par savu izteikumu saturu un formu.

5.2. Foruma administratori/moderatori ir:
5.2.1. Atbildīgi par foruma funkcionalitātes uzturēšanu atbilstoši iespējām
5.2.2. Tiesīgi pieprasīt paskaidrojumus par foruma dalībnieku rīcību un izteikumiem, ja tas nepieciešams, pieņemot lēmumu par sankciju piemērošanu
5.2.3. Tiesīgi veikt darbības foruma darbības nodrošināšanai, kārtības uzturēšanai un attīstībai, par to iepriekš nebrīdinot foruma lietotājus
5.2.4. Tiesīgi nekomentēt savas darbības un lēmumus.

6. Komunikācija ar foruma administrāciju:
6.1. Noteikumiem neatbilstoši komentāri ir nosūtāmi administratoriem/moderatoriem ar “Ziņot moderatoram” palīdzību, minot pamatojumu.
6.2. Jautājumi par foruma tehnisko darbību uzdodami sadaļā “Saturs un forma”, iepriekš pārliecinoties, ka līdzīgs jautājums jau nav ticis uzdots.
6.3. Ierosinājumi un sūdzības ir nosūtāmi uz sarunuforums@gmail.com vai administratoriem/moderatoriem privātajā ziņā.
6.4. Administratori/moderatori pieprasījumus, kas veikti tēmās, komentāros, čatā vai privātajā čatā “Spārklings” ir tiesīgi uzskatīt par nesaņemtiem.
« Pēdējās izmaiņas: 2017. gada 08. septembris, 17:43:08 no Spārka »